Jarosław Szweda Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Kancelaria...

83-110 Tczew, Mickiewicza 17

58 777... 68 72więcej

Twoja lokalizacja

zmień lokalizację

   

  • Street View
  • Mapa

Aktualności

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO W CELU ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Jarosław Szweda na podstawie przepisu art. 953 w zw. z art. 1066 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-03-2024 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie mającego siedzibę pod adresem Tczew, Aleja Zwycięstwa 14, 83-110 Tczew w sali nr 114, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 83-110 Tczew, Jagiełły 3/63, dla którego Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00041707/0 o powierzchni użytkowej 41,10 m2, będącego współwłasnością w udziałach po 1/2 Piotra Leczkowskiego (spadkobiercy Stanisława Antoniego Leczkowskiego) i Filipa Roberta Leczkowskiego oraz udziału w wysokości 5119/1000000 części w prawie własności działki gruntu nr 357/2, na której posadowiony jest budynek i częściach wspólnych budynku, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00034616/3. Egzekucja z lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej i dotyczy obu udziałów w przedmiotowym lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość. Suma oszacowania wynosi 211 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzem czwartym sumy oszacowania i wynosi 158 700,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 160,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika: Bank Spółdzielczy w Tczewie Centrala 22 83450006 0004 6457 2000 0001 Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać operat szacunkowy w dni powszednie od godz. 7.30 do godz. 15.30 w kancelarii komornika, a na trzy dni przed licytacją w czytelni akt w Sądzie Rejonowym w Tczewie (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 394/23). W terminie uzgodnionym z pracownikami kancelarii komornika można obejrzeć nieruchomość nie wcześniej jednak niż na dwa tygodnie przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy Jarosław Szweda

Wróć do listy aktualności

Kontakt

83-110 Tczew,
Mickiewicza 17

58 777... 68 72więcej

Wyślij wiadomość

Proszę podać treść wiadomości

Błędnie wypełniony adres

Nieprawidłowy telefon

Administratorem danych osobowych są NNV sp. z o.o. i Ogłoszeniodawca. Cele przetwarzania i Twoje prawa.

  kod bezpieczeństwa

Twoja wiadomość została wysłana.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości. Spróbuj ponownie później.

Ok

www: www.komorniktczew.firmy.net


Godziny otwarcia: zamknięte

  • Pn
  • Wt
  • Śr
  • Czw
  • Pt
  • So
  • Nd